• KPSS L─░SE - ├ľNL─░SANS Kay─▒tlar─▒m─▒z Devam Ediyor...

  H─▒zland─▒r─▒lm─▒┼č KPSS E─čitimlerimiz Ba┼čl─▒yor...

  Devam─▒..
 • Bilgisayar ─░┼čletmenlik MEB Onayl─▒ Sertifika Kay─▒tlar─▒m─▒z Devam Ediyor

  Dersler Hafta i├ži ve Hafta Sonu Yap─▒lacakt─▒r..

  Devam─▒..
 • Bilgisayarl─▒ Muhasebe MEB Onayl─▒ Sertifika Kay─▒tlar─▒m─▒z Devam Ediyor

  Dersler Hafta i├ži ve Hafta Sonu Yap─▒lacakt─▒r..

  Devam─▒..
 • On Parmak Klavye E─čitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta i├ži ve hafta sonu grup e─čitimleri yada ki┼čiye ├Âzel istenen g├╝n ve saatlerde e─čitimler verilmektedir.

  Devam─▒..

 

PENB´┐ŻL SANALTUR

 

PENB´┐ŻL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENB´┐ŻL ONLINE TEST ÇÖZPENB´┐ŻL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

Untitled Document

2014 KPSS L─░SANS REHBER─░

 

KPSS HAKKINDA GENEL B─░LG─░LER
     Kamu Personeli Seçme S─▒nav─▒ (KPSS); 1999 y─▒l─▒ndan itibaren, kamu kurum ve kurulu┼člar─▒nda görev alacak olan devlet memurlar─▒n─▒ belirlemek üzere yap─▒lan s─▒navlar─▒n genel ad─▒d─▒r. KPSS; 1999 VE 2000 YILINDA Devlet Memurluk S─▒nav─▒ (DMS) ad─▒yla ve 2002 y─▒l─▒ndan itibaren ise Kamu Personeli Seçme S─▒nav─▒ (KMS) ad─▒yla ve 2002 y─▒l─▒ndan itibaren ise Kamu Personeli Seçme S─▒nav─▒ (KPSS) ad─▒yla an─▒lmaktad─▒r. Kpss 2006 y─▒l─▒ndan itibaren ise KPSS/1 ve KPSS/2 ad─▒ alt─▒nda yap─▒lmaktad─▒r.

     KPSS/1, lisans ve lisansüstü programlar─▒ndan mezun olanlar ile bu programlardan mezun olabilecek durumda olan ki┼čiler için her y─▒l yap─▒lmaktad─▒r. KPSS/1 s─▒nav─▒,

 • KPSS-A s─▒nav─▒

 

 • KPSS-Ö─čretmenlik s─▒nav─▒ olmak üzere 2 bölümden olu┼čur.

     KPSS/2, ortaö─čretim okullar─▒ndan veya ön lisans programlar─▒ndan mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar ve A grubu kadrolar─▒ d─▒┼č─▒nda kalan lisans mezunu ve mezun durumda olabilecek adaylar için iki y─▒lda bir yap─▒lmaktad─▒r.

     KPSS, do─črudan atama yapacak kamu kurum ve kurulu┼člar─▒ için bir seçme s─▒nav─▒, giri┼č s─▒nav─▒ yapacak kamu kurum ve kurulu┼člar─▒ için ise bir eleme s─▒nav─▒d─▒r.

 • KPSS sonucunda bir kamu kurum ve kurulu┼čunda çal─▒┼čmaya hak kazanan devlet memurlar─▒ “kadrolu” veya “sözle┼čmeli” statüsüyle istihdam edilmektedir.

 

KPSS B-Nedir?

     Müfetti┼č, uzman, denetmen ve kontrolör yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ ile kaymakam adayl─▒─č─▒ kadrolar─▒ (A grubu kadrolar─▒) d─▒┼č─▒ndaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, memur, mühendis, tekniker, teknisyen, psikolog, hem┼čire, sa─čl─▒k memuru, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolard─▒r. Bu tip kadrolar için ilk kez atanacak olan personelin KPSS’ye girerek ilan edilecek KPSS Tercih K─▒lavuzu’nda yer alan bo┼č kadrolardan kendilerine uygun olanlar─▒ tercih etmeleri halinde, puanlar─▒ ve tercihleri do─črultusunda bilgisayar ortam─▒nda yerle┼čtirme i┼člemleri yap─▒lmaktad─▒r.

 

KPSS’ye Kimler Ba┼čvurabilir?

     KPSS/1’e Lisans (Dört veya daha fazla y─▒ll─▒k yüksekö─čretim) programlar─▒ndan mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar, KPSS/2’ye ise ortaö─čretim (Lise ve dengi meslek lisesi) ve ön lisans (iki y─▒ll─▒k meslek okulu ve iki y─▒ll─▒k aç─▒k ö─čretim) programlar─▒ndan mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunanlar ve A grubu kadrolar─▒ d─▒┼č─▒nda kalan lisans mezunlar─▒ veya mezun olabilecek durumda olanlar ba┼čvurabilmektedir. Yüksek lisans veya doktora e─čitimini tamamlam─▒┼č olan adaylar, ba┼čvurular─▒n─▒ lisans diplomas─▒n─▒ ald─▒klar─▒ bran┼čtan yapmaktad─▒rlar.

 

     KPSS-A kadrolar─▒na genel olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk, ─░ktisadi ve ─░dari Bilimler Fakültesi ve ─░┼čletme Fakültesi mezunlar─▒ ba┼čvurabilmektedir. Nadir olmakla birlikte baz─▒ kurumlar, Mühendislik veya di─čer dört y─▒ll─▒k bölüm mezunlar─▒n─▒n da Müfetti┼č, Denetmen, Kontrolör ve Uzman yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ kadrolar─▒na ba┼čvurabilmesine imkan tan─▒maktad─▒r.

 

KPSS Hangi Tarihlerde Yap─▒l─▒r?
     S─▒nav her y─▒l─▒n Temmuz ay─▒n─▒n ilk yada ikinci haftas─▒nda Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplan iki günde yap─▒lmaktad─▒r.

 

KPSS OTURUMLARI NELER

 

SABAH

Ö─×LEDEN SONRA

CUMARTES─░

Genel Yetenek

E─čitim Bilimleri

Genel Kültür

 

PAZAR

Hukuk

Çal─▒┼čma Ekonomisi ve Endüstri  ─░li┼čkiler
 Ekonometri
 ─░statistik
 Kamu Yönetimi
 Uluslararas─▒ ─░li┼čkiler

─░ktisat

─░┼čletme

Maliye

Muhasebe

 

Cumartesi sabah yap─▒lan ilk oturum; Genel Kültür- Genel Yetenek konular─▒n─▒ içeren 120 sorudan olu┼čmaktad─▒r. Genel Yetenek Genel Kültür oturumu için adaylara 120 dakikal─▒k bir süre verilmektedir. Cumartesi günü yap─▒lan ikinci oturumda ise e─čitim bilimleri konular─▒n─▒ içeren toplamda 80 soru bulunmaktad─▒r. Cumartesi ö─čleden sonra yap─▒lacak bu ikinci oturuma 100 dakikal─▒k bir süre ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Pazar günü yap─▒lan s─▒navlar iki oturum halinde düzenlenip her bir bran┼č 40 sorudan olu┼čmaktad─▒r. Bu oturumlar─▒n süresi ise 210’ar dakikad─▒r. 2013 y─▒l─▒ndan itibaren ö─čretmen adaylar─▒ için 15 bran┼čta düzenlenmi┼č Ö─čretmenlik Alan Bilgisi S─▒nav─▒ uygulanmaya ba┼članm─▒┼čt─▒r.

     Cumartesi sabah yap─▒lan Genel Yetenek, Genel Kültür (GY, GK) oturumuna KPSS’ye giren tüm adaylar kat─▒lmak durumundad─▒r. Cumartesi ö─čleden sonra yap─▒lan oturum sadece ö─čretmen adaylar─▒ Genel Yetenek, Genel Kültür oturumundan sonra bu oturumda kat─▒lmal─▒d─▒rlar. A grubu kadrolar─▒nda görev almak isteyen adaylar ise cumartesi sabah yap─▒lan Genel Yetenek, Genel Kültür oturumuna ek olarak Pazar günü yap─▒lan oturumlara kat─▒lmaktad─▒rlar. Pazar sabah ve Pazar ö─čleden sonra oturumlar─▒n─▒n her ikisine de kat─▒lmas─▒ aday için puan hesaplamas─▒nda avantaj olacakt─▒r.

 

KPSS Oturumlar─▒nda Uygulanacak Testlerin Kapsamlar─▒ Nelerdir?

 

Genel Yetenek

 

Yakla┼č─▒k A─č─▒rl─▒─č─▒

 

 

Sözel Bölüm

 

Say─▒sal Bölüm

 

Sözel ak─▒l yürütme
(muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yaz─▒m kurallar─▒n─▒ ölçmeye yönelik sorulardan olu┼čacakt─▒r.

%50

Say─▒sal ve mant─▒ksal ak─▒l yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan olu┼čacakt─▒r.

%50

  

Genel Kültür

 

  Yakla┼č─▒k
  A─č─▒rl─▒─č─▒

 

   Yakla┼č─▒k
   A─č─▒rl─▒─č─▒

1)Tarih

%45

3)Temel Yurtta┼čl─▒k Bilgisi

%15

a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletleri

%5

a)Hukuk Ba┼člang─▒c─▒ ve genel kamu hukuku

%5

b)Osmanl─▒ Devleti

%15

b)Anayasa

%5

c)Atatürk ilke ve ─░nk─▒laplar─▒

%20

c)─░dare

%5

d)Ça─čda┼č Türk ve Dünya Tarihi

%5

4)Türkiye ve Dünya ile ─░lgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

%10

2)Türkiye Co─črafyas─▒

%30

 

 

a)Türkiye’nin fiziki özellikleri

%12

 

 

b)Türkiye’nin be┼čeri özellikleri

%5

 

 

c)Türkiye’nin ekonomik özellikleri

%13

 

 

 

KPSS Oturumlar─▒ Hakk─▒nda Say─▒sal Veriler

 

 2013 KPSS Lisans Say─▒sal Bilgiler


TESTLER

SORU
SAYISI

AR─░TMET─░K ORTALAMA

STANDART SAPMA

ADAY SAYISI

GENEL YETENEK

60

26,754

10,371

450620

GENEL KÜLTÜR

60

21,261

11,057

448636

E─×─░T─░M B─░L─░MLER─░

80

46,137

13,040

252741

HUKUK

40

8,733

5,863

98888

─░KT─░SAT

40

6,008

5,926

97689

─░┼×LETME

40

6,978

4,557

95851

MAL─░YE

40

7,939

6,943

97751

MUHASEBE

40

7,199

7,559

96742

ÇALI┼×. EKO VE END. ─░L┼×.

40

8,428

5,088

58680

EKONOMETR─░

40

0,623

2,295

48402

─░STAT─░ST─░K

40

1,103

2,960

54215

KAMU YÖNET─░M─░

40

8,620

5,263

59787

ULUSLAR ARASI ─░L┼×.

40

6,269

4,454

58783

 

2012 KPSS Lisans Say─▒sal Bilgiler

TESTLER

60

 

 

 

GENEL YETENEK

60

29,414

11,045

931,065

GENEL KÜLTÜR

60

24,213

12,372

824,768

YABANCI D─░L

120

9,864

12,136

278,101

E─×─░T─░M B─░L─░MLER─░

40

55,328

21,428

279,638

HUKUK

40

8,910

5,820

153,110

─░KT─░SAT

40

5,333

6,037

150,395

─░┼×LETME

40

5,759

3,844

149,914

MAL─░YE

40

4,411

5,612

149,242

MUHASEBE

40

4,306

5,032

148,813

ÇALI┼×. EKO. VE END. ─░L┼×.

40

6,098

4,370

76,282

EKONOMETR─░

40

0,655

2,523

58,282

─░STAT─░ST─░K

40

2,245

2,997

69,910

KAMU YÖNET─░M─░

40

9,479

5,885

78,937

ULUSLAR ARASI ─░L┼×.

40

4,119

4,466

76,961

 

Hangi Puan Türü Hangi Kadro için kullan─▒l─▒r?

     KPSS’de 121 puan türü bulunmaktad─▒r. KPSS-B için adaylar cumartesi sabah oturumuna girerek elde edece─či P3 puan─▒ ile Eylül ay─▒ içinde aç─▒lan kadrolara ba┼čvurabilecektir. Ö─čretmen adaylar─▒ için, KPSS10 ve KPSS121 puan─▒ hesaplanacak ve bu puan ö─čretmen atama ba┼čvurular─▒ için kullan─▒lacakt─▒r. A grubu adaylar için ise k─▒lavuzda yer alan her KPSS-A kadrosu için ayr─▒ bir puan hesaplanacakt─▒r. Bu puanlar ile de daha sonra ilana ç─▒kacak olan KPSS-A kadrolar─▒na ba┼čvurabilecektir. Kurumlar─▒n ve kadrolar─▒n çe┼čitlili─činden dolay─▒ A grubu adaylar için çok farkl─▒ puan türleri ortaya ç─▒kmaktad─▒r. Dolay─▒s─▒yla bir aday, öncelikle hangi kurumda ve hangi statüde çal─▒┼čmak istedi─čine karar vermeli, ba┼čvuraca─č─▒ kadronun gerektirdi─či puan türünü tespit etmeli ve o puan türünde istenen testleri çözmesi gerekti─čini bilerek s─▒nava haz─▒rlanmal─▒d─▒r. A┼ča─č─▒daki tabloda KPSS puan türlerinin GY-GK ile YDS içerikli ve a─č─▒rl─▒kl─▒ ortalamalar─▒ ayr─▒nt─▒l─▒ olarak verilmi┼čtir.

 

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN ─░ÇER─░─×─░

KPSS1

─░ller Bankas─▒ Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒ (300 ki┼či)
Merkez Bankas─▒ Memur Al─▒m ─░lan─▒ ÖSYM Sözle┼čmeli S─▒nav Hizmetleri Uzman─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒
─░MKB Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ ve Denetçi Al─▒m ─░lan─▒

GY:0,7,GK:0,3

KPSS2

Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒
Kalk─▒nma Bankas─▒ Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Vak─▒fbank müfetti┼č yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒

GY:0,6,GK:0,4

KPSS3

L─░SANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLE┼×─░RMELER─░NDE )ÖSYM YERLE┼×T─░RMES─░) KULLANDI─×I PUAN

GY:0,5,GK:05

KPSS4

EPDK Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ Giri┼č S─▒nav ─░lan─▒
Sosyal Güvenlik Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
Gençlik ve Spor Bakanl─▒─č─▒ Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ s─▒nav ilan─▒
Enerji Piyasas─▒ Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ S─▒nav ─░lan─▒
SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
─░zmir Tersanesi Kom. Özürlü Puantör Al─▒m ─░lan─▒
BDDK uzman yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒
Kalk─▒nma Bankas─▒ Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒

 

GY:0,5,GK:0,4,YDS:0,1

 

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN ─░ÇER─░─×─░

KPSS5

SPK Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ ve Hukuk Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
BDDK uzman yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
Bay─▒nd─▒rl─▒k ve ─░skan Bakanl─▒─č─▒ Müfetti┼č Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒
Kalk─▒nma Bankas─▒ Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒

GY:0,5,GK:0,3,YDS:0,02

KPSS6

Maliye Bakanl─▒─č─▒ Sözle┼čmeli Mütercim-Tercüman Al─▒m ─░lan─▒
Ölçme, Seçme ve Yerle┼čtirme Merkezi Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ al─▒nacak
ÖSYM Sözle┼čmeli Personel Al─▒m ─░lan─▒
BDDK uzman yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
ÖSYM Sözle┼čmeli S─▒nav Hizmetleri Uzman─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒
Kültür ve Turizm Bakanl─▒─č─▒ Sözle┼čmeli Personel Al─▒m ─░lan─▒

GY:0,5,GK:0,1,YDS:0,4

 

KPSS7

Türkiye ─░statistik Kurumu Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl─▒─č─▒ Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Hava Kuvvetleri Komutanl─▒─č─▒ Sözle┼čmeli Astsubay Al─▒m ─░lan─▒
Hava Kuvvetleri Komutanl─▒─č─▒ Muvazzaf ve Sözle┼čmeli Subay Al─▒m ─░lan─▒
BDK uzman yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
ÖSYM Sözle┼čmeli S─▒nav Hizmetleri Uzman─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒
Kalk─▒nma Bankas─▒ Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
ÖSYM Sözle┼čmeli S─▒nav Hizmetleri Uzman─▒ Al─▒m ─░lan─▒

GY:0,45,GK:0,25,YDS:0,3

KPSS8

AB Genel Sekreterli─či 100 Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi B┼čk. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Toprak Mahsulleri Ofisi Müfetti┼č Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ S─▒nav ─░lan─▒
Çevre ve Orman Bakanl─▒─č─▒ Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
BDK uzman yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
Kültür ve Turizm Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Orman ve Su ─░┼čleri Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ S─▒nav ─░lan─▒
Sermaye Piyasas─▒ Kurulu Bili┼čim Personeli Al─▒m ─░lan─▒

GY:0,4,GK: D,4,YDS:0,2

KPSS106

ÖSYM Sözle┼čmeli S─▒nav Hizmetleri Uzman─▒ Al─▒m ─░lan─▒

GY:0,4,GK:0,1,YDS:0,5

KPSS108

ABGS, Avrupa Birli─či ─░┼čleri Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl─▒─č─▒ Avrupa Birli─či Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ S─▒nav ─░lan─▒
ÖSYM Sözle┼čmeli S─▒nav Hizmetleri Uzman─▒ Al─▒m ─░lan─▒
Yurtd─▒┼č─▒ Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yard─▒mc─▒s─▒ al─▒m ilan─▒
Jandarma Genel Komutanl─▒─č─▒ sivil memur al─▒m ilan─▒

GY:0,2,GK:0,2,YDS:0,6

 

KPSS-B ─░çin Puan Türleri Nas─▒l Kullan─▒l─▒r?

     KPSS-B grubu kadro için hangi puan türünün kullan─▒laca─č─▒ kurumun yapaca─č─▒ yaz─▒l─▒ yada sözlü s─▒nav ilan─▒nda bildirilmektedir. Örne─čin; Türkiye ─░statistik Kurumu Uzman Yard─▒mc─▒l─▒─č─▒ al─▒m─▒nda KPSSP25 puan türünü kullanan TÜ─░K, bu kuruma ba┼čvura ba┼čvuru yapacak adaylar─▒n bu puan türünden en az kaç puan almas─▒ gerekti─čini de kendisi belirlemekte ve personel al─▒m ilan─▒na ‘KPSS25 puan türünden en az ┼ču puan─▒ alanlar ba┼čvuru yapabilir.’ ┼×eklinde bir aç─▒klama getirmektedir.

Geçerlilik Süresi Ne Kadard─▒r?

     KPSS sonuçlar─▒ s─▒nav tarihinden itibaren 2 y─▒l geçerli olmaktad─▒r. Önceki y─▒l s─▒nava girmi┼č adaylar puanlar─▒n─▒ yükseltmek için bir sonraki y─▒l yap─▒lacak KPSS’ye girebilmektedirler. Ancak, ö─čretmen adaylar─▒ için KPSS’de elde edilecek puan─▒n geçerlilik 1 y─▒ld─▒r. Bu süreler içinde yeni bir s─▒nav─▒n yap─▒lmamas─▒ durumunda, s─▒nav sonuçlar─▒, bir sonraki s─▒nava kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS Hakk─▒nda Önemli Bilgiler

 • S─▒navda çoktan seçmeli sorulardan olu┼čacak testler uygulanacakt─▒r. Bu testlerde 4 yanl─▒┼č soru 1 do─čru soruyu götürmektedir.
 • KPSS’de bir puan türünün hesaplanabilmesi için istenilen testlerden en az bir soruya do─čru ya da yanl─▒┼č cevap vermi┼č olmas─▒ gerekmektedir. Aksi taktirde i┼čaretlenmeyen testleri kapsayan puan türleri hesaplanmamaktad─▒r.
 • Bütün adaylar Cumartesi sabah yap─▒lacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna kat─▒lmak zorundad─▒r.
 • Adaylar yabanc─▒ dil puanlar─▒n─▒n hesaplanabilmesi için Yabanc─▒ Dil Seviye Tespit S─▒nav─▒ (YDS) girmi┼č olmal─▒d─▒rlar.

 

KPSS Hakk─▒nda S─▒kça Sorulan Sorular Yabanc─▒ Dil Yeterlili─či B Kadrolar için Gerekli Midir?

 

     2013 y─▒l─▒ndan itibaren KPSS Lisans S─▒navlar─▒nda yabanc─▒ dil testi yer almayacakt─▒r. Yabanc─▒ dil testi sonucunun belirli a─č─▒rl─▒klarla kat─▒larak hesapland─▒─č─▒ KPSS puan türleri, 2013 y─▒l─▒ndan itibaren ÖSYM taraf─▒ndan uygulanacak Yabanc─▒ Dil Bilgisi Seviye Tespit S─▒nav─▒ (YDS) puan─▒ ile a─č─▒rland─▒r─▒larak hesaplanacakt─▒r.
   
     KPSS Lisans s─▒navlar─▒nda yabanc─▒ dil testinin de a─č─▒rland─▒r─▒larak hesapland─▒─č─▒ puanlar─▒ edinmek isteyen adaylar─▒n Almanca, Frans─▒zca ve ─░ngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. S─▒nava kat─▒lmayan veya Almanca, Frans─▒zca, ─░ngilizce d─▒┼č─▒nda bir yabanc─▒ dilden s─▒nava kat─▒lan adaylar─▒n, yabanc─▒ dil testi sonucunun belirli a─č─▒rl─▒klarla kat─▒larak hesapland─▒─č─▒ KPSS puan türleri hesaplanmayacakt─▒r.

 

 • Bir mühendis hem KPSS- hem de KPSS-B’ye ba┼čvurabilir mi?

     KPSS A grubu için yap─▒lan s─▒nav ilanlar─▒nda hangi bölüm mezunlar─▒n─▒n yaz─▒l─▒ veya sözlü s─▒nava ba┼čvurabilece─či belirtilmektedir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmi┼čse aday ilana ba┼čvurabilmektedir. Ancak A grubu kadroya ba┼čvurabilmek için Genel Kültür ve Genel Yetenek s─▒navlar─▒na ek olarak Pazar günü yap─▒lan alan bilgisi s─▒navlar─▒na da girmi┼č olmas─▒ gerekmektedir.

     KPSS B grubu için ise lisans genel yetenek-genel kültür oturumuna giren herkes tercih i┼člemine kat─▒labilmektedir.

 

 • Üniversite mezunlar─▒ KPSS’ye bir alt ö─črenim düzeyinden (lise veya ön lisans) girebilir mi?

    
     657 say─▒l─▒ Kanunda ve 3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yay─▒mlanan “Kamu Görevlerine ─░lk Defa Atanacaklar için Yap─▒lacak S─▒navlar Hakk─▒nda Yönetmelik’te üniversite mezunlar─▒n─▒n bir alt ö─črenim düzeyinden KPSS’ye girmelerine engel bir durum bulunmamaktayd─▒. Ancak, 2004 KPSS S─▒nav K─▒lavuzu’nda “ S─▒nav tarihinden önce mezun olmu┼č adaylar─▒n, bir alt ö─črenim düzeyinden KPSS’ye girmeleri halinde, bu s─▒nav─▒n sonuçlar─▒na göre atamalar─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ mümkün de─čildir “ibaresi yer almaktad─▒r. Yerle┼čtirmeler ÖSYM taraf─▒ndan yap─▒laca─č─▒ için, bu durumun tespiti halinde, ilgili adaylar─▒n s─▒nav sonuçlar─▒ ve tercihleri ÖSYM taraf─▒ndan dikkate al─▒nmayacakt─▒r.

 

 • B grubuna yerle┼čen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu ba┼čka bir kadroya geçebilir mi?

     657 say─▒l─▒ Kanunun 54. maddesine göre adayl─▒k süresince (adayl─▒k en az 1 y─▒l en çok 2 y─▒ld─▒r)
Bir memurun ba┼čka bir kuruma geçi┼či mümkün de─čildir. Ancak,657 say─▒l─▒ Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giri┼č s─▒nav─▒n─▒ kazanan ki┼čilerin yapaca─č─▒ geçi┼č, nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanan aday memurun, çal─▒┼čt─▒─č─▒ kurumdan muvafakat almas─▒ halinde, geçi┼či mümkündür.

 

 • B grubu kadrolar KPSS’ye her y─▒l girilebilir mi?

B grubu adaylar için KPSS her y─▒l yap─▒lmamaktad─▒r. KPSS’ye her y─▒l sadece A grubu adaylar ve ö─čretmen adaylar─▒ girebilmesine kar┼č─▒n B grubu adaylar çift y─▒llarda kat─▒labilmektedir. Ancak istisna olarak baz─▒ kurumlar çift y─▒l ayr─▒m─▒ yapmaks─▒z─▒n B grubu al─▒m─▒ da yapmaktad─▒r.

 

 • KPSS’ de taban puan uygulamas─▒ var m─▒d─▒r?

KPSS-B Grubu kadrolara ba┼čvurabilmek için belirli bir puan s─▒n─▒r─▒ belirtilmemi┼čtir. Ancak atamalar tercih ve puanlara göre söz konusu oldu─čundan adaylar─▒n yüksek puan almas─▒ atanmalar─▒ için önemlidir. Ancak bu puanlar─▒ almak da kurum s─▒nav─▒na ba┼čvuran adaylar─▒n puana göre s─▒ralamas─▒ de─čerlendirilece─činden yüksek puan olmak s─▒nava kabul etmek için oldukça büyük bir avantaj olmaktad─▒r.

 

B GRUBU KADROLAR ─░Ç─░N TERC─░H ALINMASI

     Lisans ile ön lisans ve ortaö─čretim mezunlar─▒ için yap─▒lacak olan KPSS sonuçlar─▒n─▒n aç─▒klanmas─▒ndan sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM taraf─▒ndan bir Tercih K─▒lavuzu haz─▒rlanmaktad─▒r.

     Adaylar, Tercih K─▒lavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ─░nternet arac─▒l─▒─č─▒yla yapacaklard─▒r. Tercihlerin hangi tarihler aras─▒nda yap─▒laca─č─▒ ÖSYM’nin ─░nternet adresinden adaylara duyurulacakt─▒r.

   Adaylar tercihlerini, s─▒nava girdikleri ö─črenim düzeyindeki kadro ve/veya sözle┼čmeli pozisyonlar aras─▒ndan yapmak zorundad─▒rlar. S─▒nava girilen ö─črenim düzeyinden mezun olmama veya s─▒navdan sonra daha üst bir ö─črenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, s─▒nava girdi─činden farkl─▒ bir düzeyde tercih yapma hakk─▒ tan─▒maz.

D─░KKAT:

Adaylar taraf─▒ndan ortaö─čretim düzeyinde Milli E─čitim Bakanl─▒─č─▒ndan, Lisans/Önlisans düzeyinde ise Yüksekö─čretim Kurulu Ba┼čkanl─▒─č─▒ndan al─▒nan/ al─▒nacak alan/ program denklik kararlar─▒, tüm ilgililere duyurabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih i┼člemleri ba┼čvuru tarihinden önce Devlet Personel Ba┼čkanl─▒─č─▒na bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih i┼člemleri s─▒ras─▒nda veya sonras─▒nda bildirilecek denklik kararlar─▒, bir sonraki KPSS tercih i┼člemlerinde dikkate al─▒nmaktad─▒r.

 

B GRUBU KADROLARA YERLE┼×T─░RME

     Adaylar, ÖSYM taraf─▒ndan B Grubu Kadrolara; puanlar─▒, tercihleri ve kadro say─▒lar─▒ göz önünde tutulmak suretiyle yerle┼čtirilecektir. Yerle┼čtirme i┼člemlerine son ba┼čvuru tarihi itibar─▒yla s─▒nava girdikleri ö─črenim düzeyinde mezun durumda olmayan adaylar─▒n kamu kurum ve kurulu┼člar─▒nca atamas─▒ yap─▒lmayacakt─▒r.
    
     Yerle┼čtirme i┼člemleri ile ilgili kurallar Tercih K─▒lavuzunda yer alacakt─▒r. Yerle┼čtirme i┼člemlerinde ayn─▒ puan─▒ alan adaylar aras─▒ndan diploma tarihi itibar─▒yla önce mezun olmu┼č olana, bunun ayn─▒ olmas─▒ halinde ya┼č─▒ büyük olana öncelik tan─▒nmaktad─▒r.

 
     Yerle┼čtirme adaylar─▒n ÖSYM’ye ─░nternet yoluyla gönderdi─či bilgiler esas al─▒nmaktad─▒r.

     Yerle┼čtirme sonuçlar─▒ ilgili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒na, adaylara ve Devlet Personel Ba┼čkanl─▒─č─▒na ─░nternet yoluyla, elektronik ortamda bildirilmektedir.

 

B GRUBU KADROLARA ATANMA

     ÖSYM taraf─▒ndan yerle┼čtirilen adaylar, ba┼čka bir s─▒nav veya mülakat yap─▒lmaks─▒z─▒n ilan edilmi┼č kadrolara do─črudan atanmaktad─▒rlar.

 

     Ancak, atama için öngörülen ko┼čullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adaylar─▒n atamalar─▒ yap─▒lmamaktad─▒r.

 

B GRUBUNDA MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN H─░ZMET SINIFLARI NELERD─░R?

 

 • Genel ─░dari Hizmetler (G─░H): Devlet memurlar─▒ kanunuyla yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri içerisinde olan ve di─čer s─▒n─▒flara giremeyen memurlara ait s─▒n─▒ft─▒r.
 • Teknik Hizmetler (TH): Mühendis, Mimar, Jeolog, Hidroloji, Jeofizikçi, Matematikçi, Kimyager, Biyolog, ─░statistikçi, ne benzer gibi bölümler teknik hizmet s─▒n─▒f─▒n─▒ te┼čkil etmekte olup, ┼čehir planc─▒s─▒, tütün eksperi, fen memuru… vb. gibi unvanlara sahip olanlar ve en az orta derecede mesleki tahsil görmü┼č olanlar bu s─▒n─▒fa dahildir.
 • Sa─čl─▒k hizmetleri (SH): Eczac─▒, di┼č tabibi, veteriner, psikolog, diyetisyen, sa─čl─▒k idarecisi, ebe, hem┼čire, fizyoterapist gibi sa─čl─▒k sektöründe çal─▒┼čanlar bu s─▒n─▒fa dahildir.
 • E─čitim Ö─čretim Hizmetleri (EÖH): Memurlar Kanunu kapsam─▒ndaki ö─čretmenler, ilkö─čretim müfetti┼čleri ve yard─▒mc─▒lar─▒ bu s─▒n─▒fa dahildir.
 • Avukatl─▒k Hizmetleri (AH): Özel kanunlara göre avukatl─▒k ruhsat─▒na sahip, baroya kay─▒tl─▒, yarg─▒ mercilerinde temsil hakk─▒na sahip olan ki┼čiler bu s─▒n─▒fa dahildir.
 • Yard─▒mc─▒ Hizmetler (YH): Kurumlarda dosya da─č─▒tmak, toplamak, kurum içerisinde yer göstermek, hizmet yerlerini temizlemek ve benzeri gibi hizmetlerde görevli memurlar─▒ kapsamaktad─▒r.

 

Bilgiler ÖSYM k─▒lavuzundan al─▒nm─▒┼čt─▒r.

 

Kaynak: Pegem Akademi Yay─▒nc─▒l─▒k

PEND´┐ŻK PENB´┐ŻL E´┐Ż´┐ŻT´┐ŻM KURUMLARI