• KPSS LİSE - ÖNLİSANS Kayıtlarımız Devam Ediyor...

  Hızlandırılmış KPSS Eğitimlerimiz Başlıyor...

  Devamı..
 • Bilgisayar İşletmenlik MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • Bilgisayarlı Muhasebe MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • On Parmak Klavye Eğitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta içi ve hafta sonu grup eğitimleri yada kişiye özel istenen gün ve saatlerde eğitimler verilmektedir.

  Devamı..

 

PENBİL SANALTUR

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZPENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

Untitled Document

2014 KPSS LİSANS REHBERİ

 

KPSS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
     Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS); 1999 yılından itibaren, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan devlet memurlarını belirlemek üzere yapılan sınavların genel adıdır. KPSS; 1999 VE 2000 YILINDA Devlet Memurluk Sınavı (DMS) adıyla ve 2002 yılından itibaren ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (KMS) adıyla ve 2002 yılından itibaren ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla anılmaktadır. Kpss 2006 yılından itibaren ise KPSS/1 ve KPSS/2 adı altında yapılmaktadır.

     KPSS/1, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanlar ile bu programlardan mezun olabilecek durumda olan kişiler için her yıl yapılmaktadır. KPSS/1 sınavı,

 • KPSS-A sınavı

 

 • KPSS-Öğretmenlik sınavı olmak üzere 2 bölümden oluşur.

     KPSS/2, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar ve A grubu kadroları dışında kalan lisans mezunu ve mezun durumda olabilecek adaylar için iki yılda bir yapılmaktadır.

     KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

 • KPSS sonucunda bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmaya hak kazanan devlet memurları “kadrolu” veya “sözleşmeli” statüsüyle istihdam edilmektedir.

 

KPSS B-Nedir?

     Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları (A grubu kadroları) dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, memur, mühendis, tekniker, teknisyen, psikolog, hemşire, sağlık memuru, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır. Bu tip kadrolar için ilk kez atanacak olan personelin KPSS’ye girerek ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzu’nda yer alan boş kadrolardan kendilerine uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

 

KPSS’ye Kimler Başvurabilir?

     KPSS/1’e Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar, KPSS/2’ye ise ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) ve ön lisans (iki yıllık meslek okulu ve iki yıllık açık öğretim) programlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda bulunanlar ve A grubu kadroları dışında kalan lisans mezunları veya mezun olabilecek durumda olanlar başvurabilmektedir. Yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olan adaylar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları branştan yapmaktadırlar.

 

     KPSS-A kadrolarına genel olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmektedir. Nadir olmakla birlikte bazı kurumlar, Mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da Müfettiş, Denetmen, Kontrolör ve Uzman yardımcılığı kadrolarına başvurabilmesine imkan tanımaktadır.

 

KPSS Hangi Tarihlerde Yapılır?
     Sınav her yılın Temmuz ayının ilk yada ikinci haftasında Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplan iki günde yapılmaktadır.

 

KPSS OTURUMLARI NELER

 

SABAH

ÖĞLEDEN SONRA

CUMARTESİ

Genel Yetenek

Eğitim Bilimleri

Genel Kültür

 

PAZAR

Hukuk

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri  İlişkiler
 Ekonometri
 İstatistik
 Kamu Yönetimi
 Uluslararası İlişkiler

İktisat

İşletme

Maliye

Muhasebe

 

Cumartesi sabah yapılan ilk oturum; Genel Kültür- Genel Yetenek konularını içeren 120 sorudan oluşmaktadır. Genel Yetenek Genel Kültür oturumu için adaylara 120 dakikalık bir süre verilmektedir. Cumartesi günü yapılan ikinci oturumda ise eğitim bilimleri konularını içeren toplamda 80 soru bulunmaktadır. Cumartesi öğleden sonra yapılacak bu ikinci oturuma 100 dakikalık bir süre ayrılmıştır. Pazar günü yapılan sınavlar iki oturum halinde düzenlenip her bir branş 40 sorudan oluşmaktadır. Bu oturumların süresi ise 210’ar dakikadır. 2013 yılından itibaren öğretmen adayları için 15 branşta düzenlenmiş Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı uygulanmaya başlanmıştır.

     Cumartesi sabah yapılan Genel Yetenek, Genel Kültür (GY, GK) oturumuna KPSS’ye giren tüm adaylar katılmak durumundadır. Cumartesi öğleden sonra yapılan oturum sadece öğretmen adayları Genel Yetenek, Genel Kültür oturumundan sonra bu oturumda katılmalıdırlar. A grubu kadrolarında görev almak isteyen adaylar ise cumartesi sabah yapılan Genel Yetenek, Genel Kültür oturumuna ek olarak Pazar günü yapılan oturumlara katılmaktadırlar. Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının her ikisine de katılması aday için puan hesaplamasında avantaj olacaktır.

 

KPSS Oturumlarında Uygulanacak Testlerin Kapsamları Nelerdir?

 

Genel Yetenek

 

Yaklaşık Ağırlığı

 

 

Sözel Bölüm

 

Sayısal Bölüm

 

Sözel akıl yürütme
(muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

%50

Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

%50

  

Genel Kültür

 

  Yaklaşık
  Ağırlığı

 

   Yaklaşık
   Ağırlığı

1)Tarih

%45

3)Temel Yurttaşlık Bilgisi

%15

a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletleri

%5

a)Hukuk Başlangıcı ve genel kamu hukuku

%5

b)Osmanlı Devleti

%15

b)Anayasa

%5

c)Atatürk ilke ve İnkılapları

%20

c)İdare

%5

d)Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

%5

4)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

%10

2)Türkiye Coğrafyası

%30

 

 

a)Türkiye’nin fiziki özellikleri

%12

 

 

b)Türkiye’nin beşeri özellikleri

%5

 

 

c)Türkiye’nin ekonomik özellikleri

%13

 

 

 

KPSS Oturumları Hakkında Sayısal Veriler

 

 2013 KPSS Lisans Sayısal Bilgiler


TESTLER

SORU
SAYISI

ARİTMETİK ORTALAMA

STANDART SAPMA

ADAY SAYISI

GENEL YETENEK

60

26,754

10,371

450620

GENEL KÜLTÜR

60

21,261

11,057

448636

EĞİTİM BİLİMLERİ

80

46,137

13,040

252741

HUKUK

40

8,733

5,863

98888

İKTİSAT

40

6,008

5,926

97689

İŞLETME

40

6,978

4,557

95851

MALİYE

40

7,939

6,943

97751

MUHASEBE

40

7,199

7,559

96742

ÇALIŞ. EKO VE END. İLŞ.

40

8,428

5,088

58680

EKONOMETRİ

40

0,623

2,295

48402

İSTATİSTİK

40

1,103

2,960

54215

KAMU YÖNETİMİ

40

8,620

5,263

59787

ULUSLAR ARASI İLŞ.

40

6,269

4,454

58783

 

2012 KPSS Lisans Sayısal Bilgiler

TESTLER

60

 

 

 

GENEL YETENEK

60

29,414

11,045

931,065

GENEL KÜLTÜR

60

24,213

12,372

824,768

YABANCI DİL

120

9,864

12,136

278,101

EĞİTİM BİLİMLERİ

40

55,328

21,428

279,638

HUKUK

40

8,910

5,820

153,110

İKTİSAT

40

5,333

6,037

150,395

İŞLETME

40

5,759

3,844

149,914

MALİYE

40

4,411

5,612

149,242

MUHASEBE

40

4,306

5,032

148,813

ÇALIŞ. EKO. VE END. İLŞ.

40

6,098

4,370

76,282

EKONOMETRİ

40

0,655

2,523

58,282

İSTATİSTİK

40

2,245

2,997

69,910

KAMU YÖNETİMİ

40

9,479

5,885

78,937

ULUSLAR ARASI İLŞ.

40

4,119

4,466

76,961

 

Hangi Puan Türü Hangi Kadro için kullanılır?

     KPSS’de 121 puan türü bulunmaktadır. KPSS-B için adaylar cumartesi sabah oturumuna girerek elde edeceği P3 puanı ile Eylül ayı içinde açılan kadrolara başvurabilecektir. Öğretmen adayları için, KPSS10 ve KPSS121 puanı hesaplanacak ve bu puan öğretmen atama başvuruları için kullanılacaktır. A grubu adaylar için ise kılavuzda yer alan her KPSS-A kadrosu için ayrı bir puan hesaplanacaktır. Bu puanlar ile de daha sonra ilana çıkacak olan KPSS-A kadrolarına başvurabilecektir. Kurumların ve kadroların çeşitliliğinden dolayı A grubu adaylar için çok farklı puan türleri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir aday, öncelikle hangi kurumda ve hangi statüde çalışmak istediğine karar vermeli, başvuracağı kadronun gerektirdiği puan türünü tespit etmeli ve o puan türünde istenen testleri çözmesi gerektiğini bilerek sınava hazırlanmalıdır. Aşağıdaki tabloda KPSS puan türlerinin GY-GK ile YDS içerikli ve ağırlıklı ortalamaları ayrıntılı olarak verilmiştir.

 

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN İÇERİĞİ

KPSS1

İller Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı (300 kişi)
Merkez Bankası Memur Alım İlanı ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı
İMKB Uzman Yardımcısı ve Denetçi Alım İlanı

GY:0,7,GK:0,3

KPSS2

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Vakıfbank müfettiş yardımcısı alım ilanı

GY:0,6,GK:0,4

KPSS3

LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞİRMELERİNDE )ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

GY:0,5,GK:05

KPSS4

EPDK Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alım ilanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı sınav ilanı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İzmir Tersanesi Kom. Özürlü Puantör Alım İlanı
BDDK uzman yardımcısı alım ilanı
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı

 

GY:0,5,GK:0,4,YDS:0,1

 

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN İÇERİĞİ

KPSS5

SPK Uzman Yardımcısı ve Hukuk Uzman Yardımcısı Alım İlanı
BDDK uzman yardımcısı alım ilanı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı

GY:0,5,GK:0,3,YDS:0,02

KPSS6

Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Alım İlanı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacak
ÖSYM Sözleşmeli Personel Alım İlanı
BDDK uzman yardımcısı alım ilanı
ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

GY:0,5,GK:0,1,YDS:0,4

 

KPSS7

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Alım İlanı
BDK uzman yardımcısı alım ilanı
ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı

GY:0,45,GK:0,25,YDS:0,3

KPSS8

AB Genel Sekreterliği 100 Uzman Yardımcısı alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Bşk. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı
BDK uzman yardımcısı alım ilanı
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Alım İlanı
Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alım İlanı

GY:0,4,GK: D,4,YDS:0,2

KPSS106

ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı

GY:0,4,GK:0,1,YDS:0,5

KPSS108

ABGS, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı sivil memur alım ilanı

GY:0,2,GK:0,2,YDS:0,6

 

KPSS-B İçin Puan Türleri Nasıl Kullanılır?

     KPSS-B grubu kadro için hangi puan türünün kullanılacağı kurumun yapacağı yazılı yada sözlü sınav ilanında bildirilmektedir. Örneğin; Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı alımında KPSSP25 puan türünü kullanan TÜİK, bu kuruma başvura başvuru yapacak adayların bu puan türünden en az kaç puan alması gerektiğini de kendisi belirlemekte ve personel alım ilanına ‘KPSS25 puan türünden en az şu puanı alanlar başvuru yapabilir.’ Şeklinde bir açıklama getirmektedir.

Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

     KPSS sonuçları sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmaktadır. Önceki yıl sınava girmiş adaylar puanlarını yükseltmek için bir sonraki yıl yapılacak KPSS’ye girebilmektedirler. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik 1 yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılmaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS Hakkında Önemli Bilgiler

 • Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Bu testlerde 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir.
 • KPSS’de bir puan türünün hesaplanabilmesi için istenilen testlerden en az bir soruya doğru ya da yanlış cevap vermiş olması gerekmektedir. Aksi taktirde işaretlenmeyen testleri kapsayan puan türleri hesaplanmamaktadır.
 • Bütün adaylar Cumartesi sabah yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmak zorundadır.
 • Adaylar yabancı dil puanlarının hesaplanabilmesi için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) girmiş olmalıdırlar.

 

KPSS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Yabancı Dil Yeterliliği B Kadrolar için Gerekli Midir?

 

     2013 yılından itibaren KPSS Lisans Sınavlarında yabancı dil testi yer almayacaktır. Yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlandırılarak hesaplanacaktır.
   
     KPSS Lisans sınavlarında yabancı dil testinin de ağırlandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin birinden girmeleri zorunludur. Sınava katılmayan veya Almanca, Fransızca, İngilizce dışında bir yabancı dilden sınava katılan adayların, yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla katılarak hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmayacaktır.

 

 • Bir mühendis hem KPSS- hem de KPSS-B’ye başvurabilir mi?

     KPSS A grubu için yapılan sınav ilanlarında hangi bölüm mezunlarının yazılı veya sözlü sınava başvurabileceği belirtilmektedir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmişse aday ilana başvurabilmektedir. Ancak A grubu kadroya başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına da girmiş olması gerekmektedir.

     KPSS B grubu için ise lisans genel yetenek-genel kültür oturumuna giren herkes tercih işlemine katılabilmektedir.

 

 • Üniversite mezunları KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden (lise veya ön lisans) girebilir mi?

    
     657 sayılı Kanunda ve 3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’te üniversite mezunlarının bir alt öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmelerine engel bir durum bulunmamaktaydı. Ancak, 2004 KPSS Sınav Kılavuzu’nda “ Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir “ibaresi yer almaktadır. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından yapılacağı için, bu durumun tespiti halinde, ilgili adayların sınav sonuçları ve tercihleri ÖSYM tarafından dikkate alınmayacaktır.

 

 • B grubuna yerleşen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu başka bir kadroya geçebilir mi?

     657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresince (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır)
Bir memurun başka bir kuruma geçişi mümkün değildir. Ancak,657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş, nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanan aday memurun, çalıştığı kurumdan muvafakat alması halinde, geçişi mümkündür.

 

 • B grubu kadrolar KPSS’ye her yıl girilebilir mi?

B grubu adaylar için KPSS her yıl yapılmamaktadır. KPSS’ye her yıl sadece A grubu adaylar ve öğretmen adayları girebilmesine karşın B grubu adaylar çift yıllarda katılabilmektedir. Ancak istisna olarak bazı kurumlar çift yıl ayrımı yapmaksızın B grubu alımı da yapmaktadır.

 

 • KPSS’ de taban puan uygulaması var mıdır?

KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için belirli bir puan sınırı belirtilmemiştir. Ancak atamalar tercih ve puanlara göre söz konusu olduğundan adayların yüksek puan alması atanmaları için önemlidir. Ancak bu puanları almak da kurum sınavına başvuran adayların puana göre sıralaması değerlendirileceğinden yüksek puan olmak sınava kabul etmek için oldukça büyük bir avantaj olmaktadır.

 

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

     Lisans ile ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanmaktadır.

     Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı ÖSYM’nin İnternet adresinden adaylara duyurulacaktır.

   Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olmama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

DİKKAT:

Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, Lisans/Önlisans düzeyinde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/ alınacak alan/ program denklik kararları, tüm ilgililere duyurabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başvuru tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında bildirilecek denklik kararları, bir sonraki KPSS tercih işlemlerinde dikkate alınmaktadır.

 

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

     Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayacaktır.
    
     Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınmaktadır.

 
     Yerleştirme adayların ÖSYM’ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınmaktadır.

     Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla, elektronik ortamda bildirilmektedir.

 

B GRUBU KADROLARA ATANMA

     ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanmaktadırlar.

 

     Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmamaktadır.

 

B GRUBUNDA MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN HİZMET SINIFLARI NELERDİR?

 

 • Genel İdari Hizmetler (GİH): Devlet memurları kanunuyla yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri içerisinde olan ve diğer sınıflara giremeyen memurlara ait sınıftır.
 • Teknik Hizmetler (TH): Mühendis, Mimar, Jeolog, Hidroloji, Jeofizikçi, Matematikçi, Kimyager, Biyolog, İstatistikçi, ne benzer gibi bölümler teknik hizmet sınıfını teşkil etmekte olup, şehir plancısı, tütün eksperi, fen memuru… vb. gibi unvanlara sahip olanlar ve en az orta derecede mesleki tahsil görmüş olanlar bu sınıfa dahildir.
 • Sağlık hizmetleri (SH): Eczacı, diş tabibi, veteriner, psikolog, diyetisyen, sağlık idarecisi, ebe, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık sektöründe çalışanlar bu sınıfa dahildir.
 • Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH): Memurlar Kanunu kapsamındaki öğretmenler, ilköğretim müfettişleri ve yardımcıları bu sınıfa dahildir.
 • Avukatlık Hizmetleri (AH): Özel kanunlara göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı, yargı mercilerinde temsil hakkına sahip olan kişiler bu sınıfa dahildir.
 • Yardımcı Hizmetler (YH): Kurumlarda dosya dağıtmak, toplamak, kurum içerisinde yer göstermek, hizmet yerlerini temizlemek ve benzeri gibi hizmetlerde görevli memurları kapsamaktadır.

 

Bilgiler ÖSYM kılavuzundan alınmıştır.

 

Kaynak: Pegem Akademi Yayıncılık

PENDİK PENBİL EĞİTİM KURUMLARI