• KPSS LİSE - ÖNLİSANS Kayıtlarımız Devam Ediyor...

  Hızlandırılmış KPSS Eğitimlerimiz Başlıyor...

  Devamı..
 • Bilgisayar İşletmenlik MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • Bilgisayarlı Muhasebe MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • On Parmak Klavye Eğitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta içi ve hafta sonu grup eğitimleri yada kişiye özel istenen gün ve saatlerde eğitimler verilmektedir.

  Devamı..

 

PENBİL SANALTUR

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZPENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

Pendik Muhase Kursu
GENEL MUHASEBE
     
 
  Temel Muhasebe Uzman Yetiştirme Programı  
     
  MUHASEBE  
     
  Kayıt olup, detaylı bilgi almak için ÖN KAYIT OL linkine tıklayınız.  
     
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI  
     
  ÖN MUHASABE
Muhasebe tanımı içeriği ve kapsamı hakkında bilgiler.
İşletme türleri ve işlemleri.
Matbu formlar, Fatura, İrsaliye, Çek, Senet ve bonoların anlatımı işleyişi ve hazırlanması.
Kira, Serbest Meslek Ödemelerinin Hesaplaması, Makbuzların işlenmesi.
Ücretler Konusu (Personel Maaş Hesaplamaları) Ücret tahakkukları, Fazla Mesai hesaplamaları.
 
     
  Kullanılan Paket Programlar  
     
  * ETA V.8  (18 Saat)
* LOGO GO (20 Saat)
* MİKRO V12-14 (20 Saat)
* NEBİM WİNNER (6 Saat) (Mağazacılık ve Perakende )
* ORKA (5 Saat) (Büro Muhasebe Yazılımı)
* E-BEYANNAME (KDV-Muhtasar-BA-BS) (3 Saat)
 
     
  Pendik Muhasebe Kursları  
     
  ETA Program başlangıcı;  
  Şirket Tanımlama, Servis ayarları,
STOK: Stok Kart açılması, hareket giriş - çıkış işlemleri, Ekstre ve Envanter döküm işlemleri, Servis ayarlamaları.
CARİ: Cari kart oluşturma (Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar) Cari hareket giriş-çıkış (Tahsil –Tediye) uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri.
FATURA: Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar üzerinde Alım –Satış, İade fatura işlemleri, Fatura iptal uygulamaları rapor dosyalarının incelenmesi, KDV Dökümü, Alış ft, Satış ft ayrıntılı döküm hareketleri
KASA: Kasa kart oluşturma Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar Cari hareket giriş-çıkış Tahsil –Tediye uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri. Kasa ekstre ve kasa rapor işlemleri ve yorumlanması
BANKA: Banka kart oluşturma Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar Cari hareket giriş-çıkış Tahsil –Tediye uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri. Banka ekstre ve banka rapor işlemleri ve yorumlanması, hesaplar üzerinde kontrol ve bakiye raporlaması.
MUHASEBE: Muhasebe hesap planı ayarlama Alt hesap açılımı, düzeltilmesi, servis ayarlamaları, Tahsil,  Tediye, Mahsup fişlerinin işlenmesi ile Örnekler Matbu Resmi evraklar üzerinden muhasebe aktarım işlemlerinin girilmesi, Raporlarının Yevmiye-kebir –Mizan Bilanço vs. raporlarının sistemden alınması uygulamaları vs.
ÇEK-SENET: Çek senet kart ve hareketlerinin girilmesi. Ciro, Tahsil iade işlemlerinin yapılması, rapor alınması
 
     
  Pendik Muhasebe Kursları  
     
  Logo Go Program başlangıcı;  
  Şirket Tanımlama, Servis ayarları,
STOK: Stok Kart açılması, hareket giriş-çıkış işlemleri, Ekstre ve Envanter döküm işlemleri, Servis ayarlamaları.
CARİ: Cari kart oluşturma (Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar) Cari hareket giriş-çıkış (Tahsil –Tediye) uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri.
FATURA: Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar üzerinde Alım –Satış, İade fatura işlemleri, Fatura iptal uygulamaları rapor dosyalarının incelenmesi, KDV Dökümü, Alış ft, Satış ft ayrıntılı döküm hareketleri
KASA: Kasa kart oluşturma Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar Cari hareket giriş-çıkış Tahsil –Tediye uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri. Kasa ekstre ve kasa rapor işlemleri ve yorumlanması
BANKA: Banka kart oluşturma Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar Cari hareket giriş-çıkış Tahsil –Tediye uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri. Banka ekstre ve banka rapor işlemleri ve yorumlanması, hesaplar üzerinde kontrol ve bakiye raporlaması.
MUHASEBE: Muhasebe hesap planı ayarlama Alt hesap açılımı, düzeltilmesi, servis ayarlamaları, Tahsil,  Tediye, Mahsup fişlerinin işlenmesi ile Örnekler Matbu Resmi evraklar üzerinden muhasebe aktarım işlemlerinin girilmesi, Raporlarının Yevmiye-kebir –Mizan Bilanço vs. raporlarının sistemden alınması uygulamaları vs.
ÇEK-SENET: Çek senet kart ve hareketlerinin girilmesi. Ciro, Tahsil iade işlemlerinin yapılması, rapor alınması
 
     
  GENEL MUHASEBE:  
 
 • Tek Düzen Hesap Planı Kullanılmaktadır; Hesapların tanımı, uygulama ve işleyiş yöntemlerinin anlatılması, genel tanımlar.
 • Bilanço Kavramı ,(Dönen Varlık, Duran Varlık, Kısa ve Uzun Vadeli Kaynak hesaplarına başlangıç)
 • Gelir Tablosu, Mizan, Bilanço raporlama ve okunması, yorumlanması.
 • Yevmiye kayıt usulü(Muhasebe Modülünde fiş girişleri Tahsil-Tediye-Mahsup)
 • Defter-i Kebir aktarım işlemleri ve Aylık Mizana Aktarımı
 • Muhasebe Modülünde Kayıt işlemeleri
 • Monografi (Örnek Problemler)
 • Çek-Senet modülü uygulanması
 • Beyannamelerin hazırlanması KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, BA-BS formlarının düzenlenmesi (E-Beyanname modülü)
 • Eta, Logo go VE Mikro Modüllerinde Muhasebe Modülü Kullanılacaktır ortak olarak.
 • Çek-Senet Modülü Ek olarak konu işleyişine göre kullanılacaktır.
 
     
  PENDİK MİKRO MUHASEB KURSU  
     
  Pendik Muhasebe Kursları  
     
  Mikro Programı  
 

Şirket Tanımlama, Servis ayarları,
STOK: Stok Kart açılması, hareket giriş-çıkış işlemleri, Ekstre ve Envanter döküm işlemleri, Servis ayarlamaları.
CARİ: Cari kart oluşturma (Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar) Cari hareket giriş-çıkış (Tahsil –Tediye) uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri.
FATURA: Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar üzerinde Alım –Satış, İade fatura işlemleri, Fatura iptal uygulamaları rapor dosyalarının incelenmesi, KDV Dökümü, Alış ft, Satış ft ayrıntılı döküm hareketleri
KASA: Kasa kart oluşturma Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar Cari hareket giriş-çıkış Tahsil –Tediye uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri. Kasa ekstre ve kasa rapor işlemleri ve yorumlanması
BANKA: Banka kart oluşturma Müşteri-Satıcı, Diğer Kartlar Cari hareket giriş-çıkış Tahsil –Tediye uygulamaları, rapor dosyalarının incelenmesi, kart hareket düzeltme işlemleri. Banka ekstre ve banka rapor işlemleri ve yorumlanması, hesaplar üzerinde kontrol ve bakiye raporlaması.
MUHASEBE: Muhasebe hesap planı ayarlama Alt hesap açılımı, düzeltilmesi, servis ayarlamaları, Tahsil,  Tediye, Mahsup fişlerinin işlenmesi ile Örnekler Matbu Resmi evraklar üzerinden muhasebe aktarım işlemlerinin girilmesi, Raporlarının Yevmiye-kebir –Mizan Bilanço vs. raporlarının sistemden alınması uygulamaları.
ÇEK - SENET: Çek senet kart ve hareketlerinin girilmesi. Ciro, Tahsil iade işlemlerinin yapılması ,rapor alınması.

 

MUHASEBE
 
     
  EĞİTİM SONUNDA ALINACAK BELGELER  
  Eğitmenler, deneyimli Muhasebe öğretmenleri ve Mali Müşavirler tarafından verilmektedir. Eğitimlerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yazılı ve uygulama sınavında en az 45 geçer not alan, en az Lise Mezunu olan tüm öğrencilerimize MEB Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası verilmektedir. Lise Mezunu olmayan öğrencilerimize Kurumumuzca yapılan yazılı ve uygulama sınavından en az 45 geçer not alan tüm öğrencilere PENBİL EĞİTİM KURUMLARI KURUM SERTİFİKASI VERİLMEKTEDİR. Ayrıca ORKA Muhasebe Programı Yetliki Eğitim Merkezi olduğumuzdan, Muhasebe Eğitimi alan Tüm Öğrencilerimize ORKA MUHASEBE PROGRAMI SERTİFİKASI verilmektedir.  
     
  Pendik Genel Muhasebe Kursu M.E.B ONAYLI BİLGİSAYARLI MUHASEBE SERTİFİKASI  
     
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE SERTİFİKASI  
     
  ORKA BİLGİSAYARLI MUHASEBE SERTİFİKASI  
     
  ORKA EĞİTİM SERTİFİKASI  
     
  Pendik'te Orka Muhasebe Programı Yetkili Eğitim Merkeziyiz.  
     
  PENDİK ORKA YETKİLİ EĞİTİM MERKEZİ  
     
  BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURUM SERTİFİKASI  
     
  PENBİL EĞİTİM KURUMLARI KURUM SERTİFİKASI  
     
  Kayıt olup, detaylı bilgi almak için ÖN KAYIT OL linkine tıklayınız.  
     
 
   
PENDİK MUHASEBE UZMANLIĞI KURSU PENDİK İLERİ DÜZEL MUHASEBE KURSU
 
 
     
PENDİK PENBİL EĞİTİM KURUMLARI