• KPSS LİSE - ÖNLİSANS Kayıtlarımız Devam Ediyor...

  Hızlandırılmış KPSS Eğitimlerimiz Başlıyor...

  Devamı..
 • Bilgisayar İşletmenlik MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • Bilgisayarlı Muhasebe MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • On Parmak Klavye Eğitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta içi ve hafta sonu grup eğitimleri yada kişiye özel istenen gün ve saatlerde eğitimler verilmektedir.

  Devamı..

 

PENBİL SANALTUR

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZPENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

Untitled Document

2014 KPSS LİSE - ÖNLİSANS REHBERİ

 

Genel Bilgiler ve Temel Kurallar

 

      Lise/Önlisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.
 
Sınava Kimler Başvurabilir?
  
     Bu sınava lise okullarından, önlisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi ( iki yıl ) içinde lise /önlisans  düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilmektedir.

 

Sınav Ne Zaman Yapılır?

 

     Lise/Önlisans her iki yılda bir yapılmaktadır. Bu seneler çift senelerdir yani 2008, 2010, 2012, 2014, 2016…gibi çift sayılı yıllardır ve iki ayrı oturumda yapılacaktır. Sınav, lise düzeyinde girecek adaylar için saat 9.30’da, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de saat 14.00’te başlamaktadır.

 

Sınav Süresi Ne Kadardır?
    
     Sınavın süresi iki oturum için de 2 saattir (120 dakika ).

 

Sınav Hangi Konuları İçermektedir?

 

Sınavda adaylara Genel Yetenek (Türkçe, Matematik ) ve Genel Kültür ( Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ) testleri uygulanmaktadır. Testler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır.

 

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

 

    Sınava girmek isteyen adaylar, Lise/Önlisans Kılavuzu ile Aday Başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. ÖSYM tarafından kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmamaktadır. Lise Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri KPSS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

 • Sınava Lise Düzeyinde Başvuracak adaylar;

 

  • Lise/Önlisans Kılavuzunda “MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSE ALANLARI” Tablosu yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle, sınava lise düzeyinde girecek tüm adayların başvurularını bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Bu adaylar, internet aracılığıyla bireysel olarak başvuru yapamayacaklardır.
 • Sınava Önlisans Düzeyinde Başvuracak adaylar;

 

 • İlk kez önlisans düzeyinde başvuracak adaylar, daha önce yapılmış KPSS’ye bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar ile başvuru ekranındaki fotoğrafı ile bugünkü görünümü arasında, tanınmasını güçleştirecek derecede fark bulununlar ve internet’teki başvuru ekranında fotoğrafı bulunmayanların başvuru işlemlerini bir başvuru merkezlerinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmemektedir.

 

 • Daha önce yapılmış olan KPSS’ye önlisans düzeyinde bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuran, öğrenim bilgilerinde ve fotoğrafında değişiklik/sorun bulunmayan adaylar, kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek sınav ücretini yatıracaklar ve başvuru süresi içerisinde İnternet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabilecekler yada başvuru merkezlerinden yararlanabileceklerdir.

 

 Sınavın Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

 

    Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yık geçerlidir.

 

 Başvuru Hangi Puanlar Kullanılacaktır?

 

     KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP93 ve lise içinse KPSS94 puanını kullanılmaktadır.

 

 Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
 
    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayının dörtte biri çıkarılacak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır.

     Bir testte, doğru ya da yanlış cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmamakta ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmamaktadır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.
    
    Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu taktirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme yapılacaktır.12 Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5’tir.

 

             B GRUBE KADROLARI İÇİN TERCİH ALINMASI
   
     Lisans ile önlisans ve lise mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanmaktadır.

     Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı ÖSYM’nin İnternet adresinden adaylara duyurulacaktır.

     Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olmama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olmama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.

 

DİKKAT:

 

   Adaylar tarafından lise düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, Lisans/Önlisans düzeyinde ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/ program denklik kararları, tüm ilgililere duyurulabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başvuru tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında bildirilecek denklik kararları, bir sonraki KPSS tercih işlemlerinde dikkate alınmaktadır.

 

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

 

    ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanmaktadırlar.
    
     Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmamaktadır.

 

B GRUBUNDA MEMUR ATAMALARINDA YER ALAN HİZMET SINIFLARI NELERDİR?

 

 • Genel İdari Hizmetler (GİH): Devlet memurları kanunuyla yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri içerisinde olan ve diğer sınıflara giremeyen memurlara ait sınıftır…

 

 • Teknik Hizmetler (TH): Mühendis, Mimar, Jeolog, Hidroloji, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Biyolog, İstatistikçi ve benzer gibi bölümler teknik hizmet sınıfını teşkil etmekte olup, şehir plancısı, tütün eksperi, fen memuru… vb gibi unvanlara sahip olanlar ve an az orta derecede mesleki tahsil görmüş olanlar bu sınıfa dahildir.
 • Sağlık Hizmetleri (SH): Eczacı, diş tabibi, veteriner, psikolog, diyetisyen, sağlık idarecisi, ebe, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık sektöründe çalışanlar bu sınıfa dahildirler.

 

 • Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH): Memurlar kanunu kapsamındaki öğretmenler, ilköğretim müfettişleri ve yardımcıları bu sınıfa dahildirler.
 • Avukatlık Hizmetleri (AH): Özel kanunlara göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı, yargı mercilerinde temsil hakkına sahip olan kişiler bu sınıfa dahildir.

 

 • Yardımcı Hizmetler (YH): Kurumlarda dosya dağıtmak, toplamak, kurum içerisinde yer göstermek, hizmet yerlerini temizlemek ve benzeri gibi hizmetlerde görevli memurları kapsamaktadır.

 

Bilgiler ÖSYM kılavuzundan alınmıştır.

 

Kaynak: Pegem Akademi Yayıncılık

PENDİK PENBİL EĞİTİM KURUMLARI