• KPSS LİSE - ÖNLİSANS Kayıtlarımız Devam Ediyor...

  Hızlandırılmış KPSS Eğitimlerimiz Başlıyor...

  Devamı..
 • Bilgisayar İşletmenlik MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • Bilgisayarlı Muhasebe MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • On Parmak Klavye Eğitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta içi ve hafta sonu grup eğitimleri yada kişiye özel istenen gün ve saatlerde eğitimler verilmektedir.

  Devamı..

 

PENBİL SANALTUR

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZPENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

 ÖĞRETMEN ATAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 


  ÖĞRETMEN ATAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 • Öğretmenlik kadrolarına ilk defa atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alanlara göre belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak şartı bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8’inci maddesine göre, Bakanlıkça her yıl ilgili mevzuatı uyarınca atama izni alınan öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacaklar arasında genel ve özel şartları taşıyan, Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar (KPSS 10 puan türünde)arasından gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla ilk atama biçiminde atanabilirler.
 • Öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığının Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 Tarih ve 80 Sayılı Kurul (EK-1) Kararı’nda belirtilen yükseköğretim programlarından lisans düzeyinde mezun olanlar arasından alanlar (branşlar) itibariyle yapılmaktadır.
 • Ayrıca, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS10) nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde pedagojik yönden eksikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine başvuracağı alanın minimum taban puanı esas alınarak başvuruları kabul edilmektedir.
 • İlk Atama biçimiyle başvuruda bulunan öğretmen adaylarının atamaları, KPSS10 puan türü esas alınarak puan üstünlüğüne göre yapılmaktadır.
 • Birden fazla sınava katılan öğretmen adayların (son iki yılın ), yüksek olan KPSS10 puanları başvuru formuna otomatik olarak Bakanlıkça yansıtılmaktadır.
 • Lisans düzeyindeki öğrenimlerin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken lisans mezunu gibi KPSS’ ye girenlerin sınav sonucu geçersiz sayılmaktadır.
 • Yüksek olması nedeniyle ara sınıf öğrencisi iken girilen sonucu, başvuru formuna yansıtılmış ise elektronik başvuru formuna yansıtılmış ise elektronik başvuru formundaki  KPSS puanı başlıklı seçenek üzerinden adaylar kendileri değişiklik yapabilmektedirler.Bu değişikliği yapmayanların başvuru değerlendirilmeye alınmamakta, atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilmektedir.
 • İlk Atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda,başvuruların ilk günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır.

 

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN YAPILAN KPSS SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 • Öğretmenlik kadroları için KPSS’ de oturumlara göre uygulanan testler aşağıda gösterilmiştir.

Sınavda Uygulanacak Testler

                           Cumartesi Sabah                                            Cumartesi Öğleden Sonra
                              Genel Yetenek                                                         Eğitim Bilimleri
                                Genel Kültür

 • Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Cumartesi öğleden sonra oturumun süresi iki buçuk saat (150 dakika) olacaktır.


 
.
PENDİK PENBİL EĞİTİM KURUMLARI