• KPSS LİSE - ÖNLİSANS Kayıtlarımız Devam Ediyor...

  Hızlandırılmış KPSS Eğitimlerimiz Başlıyor...

  Devamı..
 • Bilgisayar İşletmenlik MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • Bilgisayarlı Muhasebe MEB Onaylı Sertifika Kayıtlarımız Devam Ediyor

  Dersler Hafta içi ve Hafta Sonu Yapılacaktır..

  Devamı..
 • On Parmak Klavye Eğitimlerimiz devam ediyor...

  Dersler hafta içi ve hafta sonu grup eğitimleri yada kişiye özel istenen gün ve saatlerde eğitimler verilmektedir.

  Devamı..

 

PENBİL SANALTUR

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

 

PENBİL ONLINE TEST ÇÖZPENBİL ONLINE TEST ÇÖZ

 

Ödev Ekle

Pendik KPSS A Grubu Dersleri Pendik KPSS A Grubu Dersleri kpss Pendik KPSS A Grubu Dersleri
 
Pendik KPSS A Grubu Dersleri
KPSS Ders Saatleri ve Puan Türleri
KPSS Eğitim Bilimleri Rehberi
KPSS Genel Yetenek Genek Kültür Rehberi
KPSS Konulara göre soru dağılımı
KPSS Lise - Önlisan Konulara göre soru dağılımı
       
 
 

KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI)

  • KPSS Nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir dizi sınavın adıdır. 2006 yılına kadar tek bit adla anılan KPSS, 2006 yılından itibaren KPSS/1 ve KPSS/2 adı altında yapılmaktadır.
KPSS/1 sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar için her yıl yapılmaktadır.
KPSS/2 ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksek okulları ve dengi açık öğretim)mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar için iki yılda yapılmaktadır.

  • KPSS Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS haziran ayının son hafta sonu veya temmuz ayının ilk hafta sonu yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan sınavın başvuruları ise mayıs KPSS/1 ve KPSS/2 şeklinde yapılmaya başlamıştır. KPPS/1 her yıl yapılmakta, KPSS/2 ise iki yılda bit yapılmaktadır. ÖSYM tarafından hazırlanan yılık sınav takviminde görülmese bile KPSS ilanı yıl içerisinde ayrıca verilmektedir.

pendik kpss başvuru merkezleri
 
 
  • KPSS’ ye Kimler Girebilir?

KPSS’ ye, Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler.), Ön lisans  (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler.), Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar girebilmektedir. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar başvurularını lisans diplomasını aldıkları alanda yapmakta, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutmaları gerekmektedir.

  • Üçüncü Sınıfta Olanlar hangi Düzeyden Sınava Gireceklerdir?

KPSS, sınav ve tercih işlemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. ‘’sınav’’, belirtilen tarihlerde lisans, ön lisans ve orta öğretim düzeyindekiler için yapılır. ‘’Tercih işlemleri ‘’ ise (boş kadroların yer alacağı ve adayların bu boş kadrolardan tercih yaparak memuriyete girmeye çalışacağı işlemler) sınavdan sonra yapılmaktadır. Bu sınav sonuçları 2 yıl geçerli olacağı için tek bir ‘’tercih’’ işlemi olmayacaktır. Diğer taraftan, 2008’deki sınavdan sonra ataması yapılsın veya yapılmasın, ÖSYM tarafından yerleştirilen kişi sonraki yerleştirmelere katılmayacaktır.

Tercih işlemleri sırasında, her boş kadronun yanında yaş, askerlik, mezuniyet, sertifika, cinsiyet, gibi aranan şartlar yer alacaktır. Mezuniyet şartı, tercih işlemlerine başvurulduğu gün itibariyle istenmektedir. Bir başka deyişle mezun olma şartı ‘’ sınav tarihi itibariyle değil’’, ‘’tercih işlemlerinin yapıldığı gün’’ itibariyle istenmektedir.
Bir örnek verelim: 28 Mart 2009 tarihinde bir tercih işlemi yapılacak olsun. KPSS’ ye giren ve tercih de bulunacak olan adayın 28 Mart 2009 itibariyle mezun olması gerekmektedir.
Yukarıdaki bilgiler kapsamında adayın, sınavın geçerlilik süresi düşünerek lisans, ön lisans veya ortaöğretim düzeyinden sınava girmesi gerekmektedir.

UYARI

Adayların sınavı tanımaları ve genel durumlarını görmesi açısından 3. sınıfta iken KPSS’ ye girmeleri önemlidir.

ÖRNEK

Aday 3. sınıfta olsun. Bu halde sınava lisans düzeyinden girebilecek midir?

2009 yılından yapılacak KPSS’ yi örnek alarak aşağıdaki şekilde bir açıklama yapılabilir:

 • Aday mezun olacağı bölümüm kamuya girişte avantajlı olduğunu düşünüyor ve haziran ayında mezun olacak ise, 2009 Haziran ayından sonraki tercih işlemleri sırasında mezun olmuş olacaktır ve bu aday 2009 Haziran ayından sonraki tercih işlemlerine lisans mezunu olarak girebileceğinden 2008 yılı KPSS’ ye lisans mezunu olarak girmelidir.
 • Eğer 3. sınıftaki bu aday mezun olacağı bölümün kamuya girişte bir avantajı olmayacağını düşünüyorsa sınava ortaöğretim düzeyinde girebilir.  Örneğin aday meslek lisesi elektrik bölümü mezunu ise, sınava lise düzeyinden katılarak tercih işlemlerine katılabilir.

Yukarıdaki iki şıktan birini tercih edilmesi adayın kendi kararına bağlıdır.

  • KPSS’ ye Giriş Sırasında Belge İstenmekte midir?

KPSS yi diğer sınavlardan ayıran en büyük yön, sınava giriş sırasında belge istenmesidir. Belgeler tercih işlemleri sırasında istenmektedir. Bu nedenle adaylar ‘’Benim mezuniyet belgem yok, giremeyeceğim ‘’şeklinde düşünmemelidir.

  • Üniversite Mezunu sınava Lise Düzeyinden Girebilir mi?

Sınava en son öğrenim düzeyinden girilmesi gerekmektedir. Bugüne kadarki tüm KPSS kılavuzlarından bu husus yer almıştır. Bu nedenle lisans mezunu olan kişi sınava lise düzeyinde giremez. Adayların kamuyu yanıltıcı başvurulmaması gerekmektedir. Bilgi işlem teknolojileri gelişmekte ve kamu kurumları arasındaki bilgi alışverişi daha da artmaktadır. Bu hususu gizleyerek kılavuza aykırı şekilde bir alt öğrenimden sınava giren ve daha sonra memur olan kişi, bu husus öğrenildiğinde memuriyetten atılır.

  • KPSS Sonuçları Geçerlilik Süresi Ne Kadardı?

KPSS sonuçları sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.

  • KPSS’ ye Başvurma koşulları Nelerdir?

KPSS’ ye ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi meslek lisesi),  ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksek okulu ve açık öğretimin iki yıllık programları) Ve lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlilik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilmektedir.

UYARI

Sınava başvurabilmek için mezun olmak gerekmektedir. 3. sınıf öğrencileri sınava başvurup sınava girebilirler ve girmiş oldukları sınavdan almış oldukları puan, sınavdan mezun olduktan sonra kullanabilirler. 3. sınıf öğrencisi olan adayların sınavı tanımaları ve sınav soruları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu balgamda eksik oldukları alanları görerek eğimlerinin son yılı bu alanlara yönelmeleri anlamında mezun olmadan önce sınava girmeleri rasyonel bir davranış olacaktır.

Adayların, yönetmenliğin A gurubu olarak tanımladığı için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarından başvurdukları tarihte, B gurubu kadrolar için ÖSYM’ ye Tercih Formları teslim ettikleri tarihte mezun durumunda olmaları şarttır. A Grubu Kadroları için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların KPSS başvuru kılavuzunda veya ilanlarında belirtilmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir.
Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmamaktadırlar.
Sınav başvurusu sırasında mezun durumunda olmayan adaylar, sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olacaklarını düşünüyorlarsa sınava mezun olacakları düzeyde girmeleri uygun olacaktır.
Sınava başvurulan tarihte mezun durumunda olmadığı için öğrenim durumunu mezun olacağı düzeyin altındaki düzeyde işaretleyen adaylar, sınav tarihlerinden önce mezun olmuşlarsa mezun oldukları tarihin, sınava başvurunun bitiş tarihi olan  ……  ile sınav tarihinin bir gün öncesi olan… Arasında mezun olduğunu gösteren bir belgeyi ÖSYM’ye mutlaka göndermeli veya bizzat götürmelidirler. Bu adaylar, sadece Ankara’da sınava alınabileceklerdir. Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyde sınava girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir.

KPSS Nasıl Yapılmaktadır ve Kaç Oturumdan Oluşmaktadır?

KPSS–1 cumartesi ve Pazar günleri, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumdan yapılmaktadır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilmekte, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kâğıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testleri içeren soru kitapçığı verilmekte ve bu sınavın her iki bölümü için ayrı cevap kağıdı kullanılmaktadır.
Cumartesi sabah oturumunda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri verilmektedir. Yabancı Dil sınavında öğrenim düzeyinin ayrımı yapılmamaktadır.
Cumartesi sabah oturumunda adaylara kendi öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri verilmektedir. Lisans ve üstü öğrenim görmüş olanlar lisans düzeyinde, meslek yüksek okulları düzeyinde öğrenim görmüş olanlar ön lisans, lise ve dengi meslek lisesi düzeyinde öğrenim görmüş olanlar orta öğretim düzeyinde teste tabi tutulmaktadır. Yabancı Dil sınavında öğrenim düzeyi ayrımı yapılmamaktadır.

KPSS’ de Uygulanacak Testler Nelerdir?

KPSS’ de oturumlara göre uygulanacak testler tablo 1’de ve bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de tablo-2’de verilmiştir.

Tablo :1 Uygulanacak Testler

Cumartesi

Cumartesi

Pazar

Pazar

Sabah

Öğleden Sonra

Sabah

Öğleden Sonra

Genel Yetenek

Eğitim Bilimleri

Hukuk

Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri

Genel Kültür

 

İktisat

Ekonometri

 

 

İşleme

İstatislik

 

 

Maliye

Kamu Yönetimi

 

 

Muhasebe

Uluslararası İlişkiler

 

 

 

 

 

 

 

KPSS’ de Uygulanacak Testlerin Kapsamları Nedir?

Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları Tablo 2’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo:2 Uygulanacak Testler

Genel Yetenek

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1) Türkçe

 

%50

2) Matematik

 

%50

a. Sözcük Bilgisi

5%

 

a. Sayılarda İşlem Yapma

%10

 

b.Dil Bilgisi

% 10

 

b.Matematiksel
İlişkilerden
Yararlanma

%10

 

c.Anlatım
Özellikleri

%5

 

c.Problem
Çözme

%20

 

d. Okuduğunu
Anlama

% 30

 

d.Temel
Geometri
Bilgilerinden
Yararlanma

%5

 

 

 

 

e.Tablo, Grafik
Okuma ve
Yorumlama

%5

 

 

Genel Kültür

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1) Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi

 

40%

3.Temel Yurttaşlık
Bilgisi

 

%15

a.III.Selim' den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

%5

 

a. Hukuk Başlangıcı ve
Genel Kamu Hukuku, Devletler
Umumi ve Özel
Hukuku

%5

 

b.Ulusal Kurtuluş
Savaşı

%10

 

b.Anayasa

%5

 

c.Atatürk İlke ve İnkılapları

%15

 

c.İdare

%5

 

d.Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika 

%10

 

d.Türkiye ve Dünya
ile ilgili Genel ve
Güncel Sosyo-
Ekonomik Konular

%5

 

2.Türkiye'nin
Coğrafyası

 

%30

e.Türk Kültür ve Medeniyetleri

%10

 

a.Türkiye'nin Fiziki
Özellikleri 

%5

 

a.Selçuklular ve 
Önceki Dönem

%5

 

b.Türkiye'nin
Beşeri Özellikleri

%5

 

b. Osmanlı
Dönemi

%5

 

c.Türkiye'nin Ekonomik
Özellikleri

%20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil(Almanca.Fransızca,İngilizce)

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Sözcük Bilgisi

10%

 

3.Çeviri

20%

 

2)Dil Bilgisi

20%

 

4)Okuduğunu Anlama

50%

 

 

Hukuk

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Anaysa Hukuku

%10

 

5)Borçlar Hukuku

%15

 

2)İdare Hukuku ve İdari Yargı

%15

 

6)Ticaret Hukuku

%15

 

3)Ceza Hukuku

%15

 

7)İcra ve İflas
Hukuku

%15

 

4)Medeni Hukuk

%15

 

 

 

 

 

İktisat

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)İktisadi Doktrinler
Tarihi

5%

 

5)Uluslararası
İktisat

5%

 

2)Mikro İktisat

30%

 

6)Kalkınma-Büyüme

5%

 

3)Makro İktisat

30%

 

7)Türkiye Ekonomisi

5%

 

4)Para, Banka,Kredi

20%

 

 

 

 

 

İşletme

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Temel Kavramlar

%10

 

4)Pazarlama Yönetimi

%20

 

2)İşletme
Yönetimi

%25

 

5)Finansal Yönetim

%5

 

3)Üretim Yönetimi

%25

 

 

 

 

 

Maliye

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Maliye Teorisi

10%

 

5)Bütçe

15%

 

2)Kamu Gelirleri

15%

 

6)Vergi Hukuku

15%

 

3)Kamu Giderleri

15%

 

Maliye Politikası

15%

 

4)Kamu Borçları

15%

 

 

 

 

 

Muhasebe

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Genel Muhasebe

70%

 

3)Ticari Aritmetik

10%

 

2)Mali Tabloların
Analizi

15%

 

4)İhtisas Muhasebesi

5%

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

45%

2)Çalışma Ekonomisi

45%

 

a.İş Hukuku

20%

 

3)Yönetim ve Çalışma Psiklojisi

5%

 

b.Sosyal Güvenlik Hukuku

25%

 

4)Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

5%

 

 

Ekonometri

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1) Ekonomik tahmin ve Tahmin Ediciler

%15

 

5)Değişken Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları

%10

 

2)Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatisliksel Olarak Değerlendirmesi Hipotez Testleri

%15

 

6)Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler

%10

 

3)Hukuka Değişkenler ve Bağımlı Değişkenlerin Öngörüsü

%10

 

7)Eş Anlamlı Denklem Sistemleri

%15

 

4)İçsel ;Bağıntı Sorunu

%15

 

8)Zaman Serisi
Modellemesi

%10

 

 

İstatislik

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Olasılık-Matematiksel
İstatistik

%15

 

7)Deney Tasarımı

%5

 

2)Yöneylem Araştırması (Karar ve
Oyunlar Kuramı Dahil)

%10

 

8)Örnekleme (Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme Dahil)

%10

 

3)Çok Değişikleri Analizler

%10

 

9)Sayısal Çözümleme

%5

 

4)Parametrik Olmayan Testler

%5

 

10)Doğrusal Cebir

%10

 

5)Uygulamalı İstatistik

%15

 

11)Regresyon Analizi

%10

 

6)Zaman Serileri

%5

 

 

 

 

 

Kamu Yönetimi

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Siyaset Bilimi

15%

 

6)Kentleşme ve
Çevre Sorunları

1%

 

2)Anayasa

15%

 

7)Sosyoloji

5%

 

3)Hukuk

10%

 

8)Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasal Olaylar)

0%

 

4)Yönetim  Bilimleri

15%

 

 

 

 

5)Yönetim Hukuku

15%

 

 

 

 

 

Uluslar arası İlişkiler

Yaklaşık Ağırlığı

Yaklaşık Ağırlığı

1)Uluslar arası İlişkiler Teorisi

35%

 

3)Siyasi Tarih

30%

 

2)Uluslar arası Hukuk

35%

 

 

 

 

KPSS Sonucunda Puanlar Nasıl Hesaplanmaktadır?

Tablo-2’de yer alan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinde öğrenim düzeyi de göz önünde tutulmak suretiyle her test kendi içinde değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunmaktadır. (yani4 yanlış bir doğruyu götürmektedir). Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanmaktadır. Tablo-2’deki testlerden elde edilen standart puanlardan hangilerine ne kadar ağırlık verileceğini kamu kurum ve kuruşları kendileri saplanmaktadırlar.
Kamu kurum ve kuruluşlarının saptadığı ağırlıklar % (yüzde)olarak değil, katsayı olarak belirlenmekte ve ağırlıklarının toplamı (bir) olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları Genel Kültür Ve Genel Yetenek testlerine ağırlık vermek zorundadırlar.
Bu iki testten her birine verilen ağırlık 0.1’ den az olmamaktadır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP)hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi ASP’ nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekmektedir.

Adayların ASP’ leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanmaktadır. KPSS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır. Böylece KPSS’ nin her puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları A gurubu kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağırmakta, giriş sınavı giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanmaktadır. B gurubu kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılmaktadır.
30 [2(ASP-X)-S]
KPSS Puanı=70 +
[2(B-x)]-s

Kısaltmalar
KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı
ASP   : Ağırlıklı standart puan
X        : ASP dağılımının ortalaması
S        : ASP dağılımının standart sapması
B        : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

 
     
  KPSS PUAN HESAPLAMA ROBOTU  
     
 
pendik kpss başvuru merkezleri
pendik kpss başvuru merkezleri
 
     
 
KPSS A tipi kadrolarda, yaş sınırı 35'e yükseltiliyor

Memurlar.net olarak 2005 yılından bu yana gündeme getirdiğimiz KPSS-A kadrolarında yaş sınırının biraz daha yukarı çekilmesine ilişkin önerimiz nihayet yankı buldu. Bülent Arınç tarafından Bakanlar Kurulunda gündeme getirilen sorun, Başbakan tarafından da kabul gördü. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ise yaptığı açıklamada, kanundan kaynaklı sorunlarda kanun değişikliği, yönetmeliklerden kaynaklı sorunlarda ise yönetmelik değişikliği yaparak, sorunu çözeceklerini ifade etti

 
27 Nisan 2011 10:00
 
.
PENDİK PENBİL EĞİTİM KURUMLARI